Restaurang Tick Tack

by Anna Peo
(Teneriffa)

Restaurang Tick Tack Svenska ägare trevliga men....
Riktigt usel mat så himla trist. Dom fick veta att detta icke var ätbart, hursom hoppas dom bättrat sig men varning vi var där april 2013 tack. Anna O Peo vi firde födelsedag 50 år.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to best Tenerife restaurant.

Share this page: